Projekty koncepcyjne
Prezydent Miasta rozpatrzył złożone uwagi do projektu planu. Z tabelą rozstrzygnięć można zapoznać się wchodząc w szczegóły. Trwa nanoszenie zmian do projektu planu zgodnie z przyjętymi uwagami.
szczegóły