Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zakończyliśmy etap zbierania wniosków do Studium, wszystkie wnioski mieszkańców zostały przekazane projektantom. Trwa ich analiza.
zobacz