Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Trwa procedura opiniowania i uzgadniania z organami zewnętrznymi. Wstępnie przygotowujemy wyłożenie projektu Studium na listopad 2020 r.
zobacz