Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Od 14 grudnia rozpoczęło się wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu. Zachęcamy do zapoznania się z nim.
zobacz szczegóły