Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium - Na sesji 16 września Rada Miasta zawnioskowała o dodatkowy czas.
procedura