Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmieniamy Studium, tu możesz zapoznać się ze szczegółami. WYPEŁNIJ GEOANKIETĘ
zobacz