Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pozostały jeszcze dwa spotkania z mieszkańcami ws. STUDIUM, zapraszamy wszystkich mieszkańców!
zobacz