Obowiązujące

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjęte uchwałą nr L/761/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r.

Do 31 maja można było składać wnioski do mpzp dla części Mysłowic zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia br.. Obecnie trwają konsultacje ws.uchwały krajobrazowej. Otwarte spotkania odbęda się w Urban Labie 14 i 28 czerwca o godz.16:00
szczegóły