Archiwalne

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjęte Uchwałą nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice dnia 30 października 2008 r.
Archiwalne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice z 2000 r.
Prezydent Miasta rozpatrzył złożone uwagi do projektu planu. Z tabelą rozstrzygnięć można zapoznać się wchodząc w szczegóły. Trwa nanoszenie zmian do projektu planu zgodnie z przyjętymi uwagami.
szczegóły