Archiwalne

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice przyjęte Uchwałą nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice dnia 30 października 2008 r.
Archiwalne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice z 2000 r.
Do 31 maja można było składać wnioski do mpzp dla części Mysłowic zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia br.. Obecnie trwają konsultacje ws.uchwały krajobrazowej. Otwarte spotkania odbęda się w Urban Labie 14 i 28 czerwca o godz.16:00
szczegóły