Strategia rozwoju
Pracujemy nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+

Czym jest strategia?

Mysłowice kontynuują prace nad nową strategią rozwoju. Pozwoli to zaprogramować rozwój miasta poza perspektywę 2030 roku. Tworzenie strategii rozwoju, czyli długoterminowego planu działania
to ważny moment w życiu miasta. W ciągu kilku miesięcy prac diagnostycznych, analitycznych, warsztatowych i konsultacji społecznych chcieliśmy wypracować optymalną dla naszego miasta ścieżkę rozwoju. Duża dynamika przemian społecznych i demograficznych, gospodarczych, środowiskowych wskazuje, że stworzenie planu działania na przyszłość jest już wyzwaniem samym w sobie. Dlatego zależy nam na tym aby proces tworzenia nowej strategii był możliwe najszerszy, uspołeczniony, uwzględniający potrzeby, ale również opinie i pomysły mieszkańców i osób, które na co dzień z miasta korzystają i działają na jego rzecz. Ważne jest również zdanie i opinia naszych liderów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, czy też przedsiębiorców.
Nie możemy zapomnieć o naszej tradycji i dziedzictwie, jednocześnie musimy spoglądać w przyszłość. Kluczowe dla naszego miasta wydają się dziś być kwestie demografii oraz środowiska.

W którym miejscu jesteśmy?

Pragniemy na każdym etapie zapraszać mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+. Będzie to proces dość długi. Od maja 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad diagnozą. Obecnie zakończyliśmy etap badań diagnostycznych Diagnoza pozwoli nam uzyskać wiedzę nt. problemów i potencjałów naszego miasta. Pozwoli określić, w co powinniśmy inwestować w przyszłości aby miasto stawało się atrakcyjniejsze do życia.

Dokumenty z przeprowadzonych prac diagnostycznych

Co jeszcze przed nami?

Kolejnym etapem prac będzie określenie wizji przyszłości miasta, czyli zdefiniowanie ścieżki rozwoju Mysłowic oraz planu działań. Zakładamy, że ten etap prac będzie również uspołeczniony i wspólnie z mieszkańcami wypracujemy w trakcie debat i konsultacji optymalny dla naszego miasta plan rozwoju. Przewidujemy, że Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+ uchwalimy jako obowiązujący dokument w drugiej połowie 2023 roku.

Sporządzenie dokumentu powierzono specjalistycznej firmie Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, aby zapewnić formułę ekspercko-partycypacyjną, optymalną przy opracowaniu tego typu dokumentu.