Plany miejscowe

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zapoznać się z nim można tutaj.

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk – Tuwima, dz. Szopena – Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski – Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz – Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Obecnie w trakcie opracowania są 3 projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uchwałami można zapoznać się tutaj.

Obejmują swymi granicami część dzielnic: Janów Miejski – Ćmok, Brzezinka, Morgi, Larysz-Hajdowizna.

Projekty planów będące w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są tutaj.

Wszystkie ogłoszenia dotyczące planów publikowane są na BIP tutaj.

Oryginały planów miejscowych przechowuje Wydział Architektury, Planowania i Strategii. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Architektury Planowania i Strategii tutejszego Urzędu do wglądu w godzinach pracy urzędu pod adresem: ul. Powstańców 1, pok. nr 108a (tel.: 032/ 31 71 320).

Mapa z pokryciem miejscowymi planami.

Z obowiązującymi planami miejscowymi można zapoznać się również na Mysłowickim  GEOPORTALU  oraz na www.bip.myslowice.pl

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej dostępne są na portalu https://zsip.myslowice.pl/ w panelu PORTAL METADANYCH istnieje również możliwość pobrania WMS z danymi dostępnymi na geoportalu Mysłowic.

Do 31 maja można było składać wnioski do mpzp dla części Mysłowic zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia br.. Obecnie trwają konsultacje ws.uchwały krajobrazowej. Otwarte spotkania odbęda się w Urban Labie 14 i 28 czerwca o godz.16:00
szczegóły