Plany miejscowe

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk – Tuwima, dz. Szopena – Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski – Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz – Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Obecnie w trakcie opracowania są 2 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obejmują swymi granicami część dzielnic: Bończyk – Tuwima oraz Janów Miejski – Ćmok.

Oryginały planów miejscowych przechowuje Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania tutejszego urzędu do wglądu w godzinach pracy urzędu pod adresem: Plac Wolności 5, pok. nr 115 (tel.: 032/ 31 71 324) .

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej dostępne są pod odnośnikami poniżej.

Aby na GEOPORTALU Mysłowic pojawiły się plany miejscowe trzeba zmienić profil mieszkańca na profil inwestora.

Na portalu https://zsip.myslowice.pl/ w panelu PORTAL METADANYCH istnieje również możliwość pobrania WMS z danymi dostępnymi na geoportalu Mysłowic.

Zakończyliśmy procedurę opiniowania i uzgadniania z organami zewnętrznymi projektu Studiu. Przygotowujemy jego wyłożenie do publicznego wglądu na początek grudnia 2020 r.
zobacz