Plany miejscowe

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk – Tuwima, dz. Szopena – Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski – Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz – Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Obecnie w trakcie opracowania są 4 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obejmują swymi granicami część dzielnic: Morgi, Larysz – Hajdowizna, Brzezinka, Bończyk – Tuwima, Szopena-Wielka Skotnica oraz Janów Miejski – Ćmok.

Zakończyliśmy etap zbierania wniosków do Studium, wszystkie wnioski mieszkańców zostały przekazane projektantom. Trwa ich analiza.
zobacz