Studium w trakcie opracowania
Opracowanie Studium to długi proces
Tu możesz go śledzić

 

 

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych oraz zbierania wniosków mieszkańców dot. studium, które można było składać do 30 listopada 2019 r. Wpłynęło ponad 200 wniosków. Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i za każdy złożony wniosek. Wnioski zostały przekazane projektantom trwa ich analiza. Nie wszystkie dotyczyły spraw związanych ze Studium. Duża część to wnioski dotyczące bieżących spraw inwestycyjnych w mieście utrudniających codzienne życie mieszkańcom miasta. Wszystkie te sprawy zostaną pogrupowane i przekazane Kancelarii Prezydenta Miasta. Etap analizy wniosków i przygotowania wstępnego projektu Studium potrwa kilka miesięcy.

Poniżej zostały udostępnione wykazy wniosków złożonych w trakcie procedury zawiadomienia/ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium. W kolumnie rozstrzygnięcie literą „b” oznaczono wnioski bezprzedmiotowe czyli takie, które nie dotyczą tematyki studium, lub wnioskowane postulaty nie mogą być wprowadzone do tego dokumentu. Puste pole oznacza, że wnioski są w trakcie rozpatrywania.

Odpowiedzią na składane wnioski będzie przedstawiony projekt zmiany Studium w trakcie procedury wyłożenia projektu do publicznego wglądu (zgodnie z Art. 11 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Przewidujemy, że w drugim kwartale br. rozpoczniemy procedurę wyłożenia projektu Studium. Ogłoszenia w tej sprawie pojawią się w gazecie, tablicy ogłoszeń urzędu, na www.bip.myslowice.pl i tutaj, poniżej w zakładce „Konsultacje społeczne / wyłożenie do publicznego wglądu”

Jeśli masz jakieś pytana, jesteśmy codziennie od pon-pt w godzinach pracy urzędu w pokoju 107 lub pod nr tel. (32) 31 71 157.

 

W ramach konsultacji społecznych w trakcie procedury zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany Studium:

odbyło się szkolenie dla radnych, przewodniczących rad i zarządu dzielnic w dniu 18 września w Urzędzie Miasta Mysłowice

zorganizowane były punkty konsultacyjne w terenie

  • 14 września na  Festynie w Janowie
  • 15 września na Dożynkach Miejskich w Kosztowach

Zakończyliśmy już cykl 5 spotkań mieszkańców z projektantami na terenie miasta Mysłowice, które odbyły się w

  • I LO im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8 w dniu 23 września
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Grunwaldzka 7 w dniu 1 października
  • SP nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3 w dniu 7 października
  • CKZIU ul. Pocztowa 20 w dniu 21 października
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Laryska 5 w dniu 23 października

W ramach konsultacji uruchomiliśmy geoankietę, niestety nie cieszyła się spodziewaną popularnością. Z liczby prawie 70 tysięcy mieszkańców tylko 346 respondentów zdecydowało się oddać w niej swój głos. Raport z geoankiety został udostępniony poniżej w zakładce Konsultacje społeczne / zawiadomienie o przystąpieniu – podsumowanie konsultacji

1Uchwała o przystąpieniuRozwiń Zwiń
zakomczony etap
2Opracowania analityczneRozwiń Zwiń
Aktualny etap projektu
4Uzgadnianie i opiniowanieRozwiń Zwiń
opis status
5Konsultacje społeczne / wyłożenie do publicznego wgląduRozwiń Zwiń
Aktualny
etap projektu
6Projekt Studium przedłożony Radzie MiastaRozwiń Zwiń
Aktualny
etap projektu
Trwa procedura opiniowania i uzgadniania z organami zewnętrznymi. Wstępnie przygotowujemy wyłożenie projektu Studium na listopad 2020 r.
zobacz