Studium w trakcie opracowania
Opracowanie Studium to długi proces
Tu możesz go śledzić

Zakończyliśmy kolejny etap procedury planistycznej w której projekt Studium był wyłożony do publicznego wglądu.

Konsultacje projektu trwały od 14 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r., do dnia w którym kończył się termin składania uwag. W tym czasie każdy zainteresowany mógł skonsultować swoje uwagi oraz wyjaśnić wątpliwości dzwoniąc do Zespołu Planowania i Strategii UM pod numer 32 31-71-157. Można było również umówić się na indywidualną wizytę w Urzędzie. 29 grudnia o godz.16:30 odbyła się dyskusja publiczna on-line – w pewnym momencie było 49 uczestników, poniżej znajduje się protokół z dyskusji.

Złożone uwagi zostały przeanalizowane i rozstrzygnięte przez Prezydenta. Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem oraz uzasadnieniem znajduje się poniżej w zakładce nr 5.  Zgodnie z planem pracy Rady Miasta uchwalenie Studium planowane jest na sesji 16 września 2021 r.

To już było:

Zakończyliśmy etap konsultacji społecznych oraz zbierania wniosków mieszkańców dot. studium, które można było składać do 30 listopada 2019 r. Wpłynęło ponad 200 wniosków. Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach i za każdy złożony wniosek. Wnioski zostały przekazane projektantom trwa ich analiza. Nie wszystkie dotyczyły spraw związanych ze Studium. Duża część to wnioski dotyczące bieżących spraw inwestycyjnych w mieście utrudniających codzienne życie mieszkańcom miasta. Wszystkie te sprawy zostaną pogrupowane i przekazane Kancelarii Prezydenta Miasta. Etap analizy wniosków i przygotowania wstępnego projektu Studium potrwa kilka miesięcy.

Poniżej zostały udostępnione wykazy wniosków złożonych w trakcie procedury zawiadomienia/ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium.

Odpowiedzią na składane wnioski będzie przedstawiony projekt zmiany Studium w trakcie procedury wyłożenia projektu do publicznego wglądu (zgodnie z Art. 11 pkt 7 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W ramach pierwszych konsultacji społecznych przeprowadzanych na przełomie września i października 2019 roku w trakcie procedury zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany Studium:

odbyło się szkolenie dla radnych, przewodniczących rad i zarządu dzielnic w dniu 18 września w Urzędzie Miasta Mysłowice

zorganizowane były punkty konsultacyjne w terenie

  • 14 września na  Festynie w Janowie
  • 15 września na Dożynkach Miejskich w Kosztowach

Odbyło się 5 spotkań mieszkańców z projektantami na terenie miasta Mysłowice, które odbyły się w

  • I LO im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8 w dniu 23 września
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Grunwaldzka 7 w dniu 1 października
  • SP nr 16 im. J. Chromika, ul. J. Chromika 3 w dniu 7 października
  • CKZIU ul. Pocztowa 20 w dniu 21 października
  • Mysłowickim Ośrodeku Kultury, ul. Laryska 5 w dniu 23 października

W ramach konsultacji uruchomiliśmy geoankietę, niestety nie cieszyła się spodziewaną popularnością. Z liczby prawie 70 tysięcy mieszkańców tylko 346 respondentów zdecydowało się oddać w niej swój głos. Raport z geoankiety został udostępniony poniżej w zakładce Konsultacje społeczne / zawiadomienie o przystąpieniu – podsumowanie konsultacji

1Uchwała o przystąpieniuRozwiń Zwiń
zakomczony etap
2Opracowania analityczneRozwiń Zwiń
Aktualny etap projektu
4Uzgadnianie i opiniowanieRozwiń Zwiń
opis status
5Konsultacje społeczne / wyłożenie do publicznego wgląduRozwiń Zwiń
Aktualny
etap projektu
6Projekt Studium przedłożony Radzie MiastaRozwiń Zwiń
Aktualny
etap projektu
Studium - Na sesji 16 września Rada Miasta zawnioskowała o dodatkowy czas.
procedura