Urząd Miasta Mysłowice

Planowanie przestrzenne w Mysłowicach

Planowanie przestrzenne to działania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
decoration image

Czym
jest Studium?

Studium to dokument tworzony w zakresie zadań własnych gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Przejdź do Studium

Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Obecnie w trakcie opracowania są 3 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dowiedz się więcej

Zobacz także

Nie znalazłeś
potrzebnych informacji?

Sprawdź poniższe linki. Być może pod nimi znajdziesz informacje, których poszukujesz.
Zobacz także

Masz pomysł
na rozwój Mysłowic?

Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać przestrzeń w której mieszkasz, pracujesz i spędzasz wolny czas? Złóż wniosek jeszcze dziś, by wspólnie z nami kreować przestrzeń naszego miasta!
Dowiedz się więcej
Obraz dekoracyjny - idea
Rozpoczęliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E.Orzeszkowej w Mysłowicach