Urząd Miasta Mysłowice

Planowanie przestrzenne w Mysłowicach

Planowanie przestrzenne to działania zmierzające do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa.
Dowiedz się więcej
decoration image

Czym
jest Studium?

Studium to dokument tworzony w zakresie zadań własnych gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.997 z późń.zm.) do dnia 01 stycznia 2026 roku Studium zostanie zastąpione Planem Ogólnym. Plan ogólny w zakresie, o którym mowa w:
1) ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b, uwzględnia się przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu;
2) ust. 4 pkt 2 lit. a, stanowi podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy.

Przejdź do Studium

Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Obecnie w trakcie opracowania są 3 projekty planów zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dowiedz się więcej

Zobacz także

Nie znalazłeś
potrzebnych informacji?

Sprawdź poniższe linki. Być może pod nimi znajdziesz informacje, których poszukujesz.
Zobacz także

Masz pomysł
na rozwój Mysłowic?

Chcesz mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać przestrzeń w której mieszkasz, pracujesz i spędzasz wolny czas? Złóż wniosek jeszcze dziś, by wspólnie z nami kreować przestrzeń naszego miasta!
Dowiedz się więcej
Obraz dekoracyjny - idea
Już od 22 lipca do 16 września mozna składać wnioski do Planu Ogólnego zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Mysłowice
szczegóły