Przystąpienia do opracowania planów miejscowych
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach

Obecnie trwają prace nad sporzadzeniem projektu planu wraz z niezbędnymi opracowaniami specjalistycznymi.