Przystąpienia do opracowania planów miejscowych
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach.

20 kwietnia zakończył się etap składania uwag do projektu zmiany planu, który był wyłożony do publicznego wgladu w dniach od 17 marca 2022r. do 6 kwietnia 2022r. Dokumenty były udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Mysłowice oraz w dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miasta Mysłowice przy ul.Powstańców 1 w pokoju 107.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach

Obecnie trwają prace nad sporzadzeniem projektu planu wraz z niezbędnymi opracowaniami specjalistycznymi.