przystąpienia
test 1

Studium zostało uchwalone.
dostępne jest tutaj